Angajatori

Head Hunting

    Adoptat inițial de companiile multinaționale, procesul de head hunting (vânătoarea de capete) a ajuns sa fie adoptat de tot mai multe companii românești, atunci când sunt în căutarea unui manager sau a unui specialist cu valoare  verificată și atestată într-un anumit domeniu.

    Deși procesul de head hunting poate consuma mai multe resurse, avantajele sale ramân incontestabile: adaptarea rapidă la cerințele postului, performanțele și randamentul noului angajat (datorită competențelor și cunoștințelor pe care deja le deține) vor fi excelente, amortizând rapid cheltuiala inițială. De asemenea, va scuti compania de cheltuieli legate de eventuale cursuri de specializare, training-uri pe care le-ar oferi unui angajat mai puțin experimentat în domeniu.

Training de Personal

    Astăzi, organizațiie concurează pe două piețe: una a produselor și serviciilor pe care le produc și una a talentelor, pentru a-i atrage și reține pe cei mai buni profesioniști. Succesul pe piața de business depinde din ce în ce mai mult de succesul pe piața talentelor. Iar un factor esențial de succes pe aceasta din urma este preocuparea pentru instruirea și dezvoltarea profesională a personalului, care, in companiile moderne, este privită ca o investiție și nicidecum ca o cheltuială.

    Oferta Human Solutions este construită flexibil și modular, putând astfel să răspundem rapid și optim cerințelor specifice ale clienților. Putem livra atât traininguri standard pe teme uzuale, cât și programe personalizate. Toate pot fi livrate atât in limba română, cât și in engleză.

    NUARB Training Academy, în parteneriat cu HUMAN SOLUTIONS, vă pune la dispoziție programe de training, laboratoare practice, susținute de traineri certificați și ingineri specializați, dar și programe de evaluare, coaching, follow-up & implementare.

Evaluarea Performanțelor Angajaților

    În procesul de adaptare și dezvoltare, indivizii și organizațiile se confruntă, din ce în ce mai frecvent, cu nevoia de feedback asupra nivelului de performanță curent și a potențialului de creștere a acestui nivel. Iar informația colectată și utilizată ca bază a analizei trebuie sa fie coerentă, standardizată, relevantă. Relevanța este un parametru cuprinzator, care include in sfera sa elementele specifice caracteristice subiectului/entității evaluat(e) dar și dialogul permanent cu audiența reprezentativă. Un sistem de evaluare 360 de grade răspunde tuturor cerințelor legate de gestiunea unui sistem performant de evaluare si de management al performanței.

    Un Centru de Evaluare (Assessment Center) este un proces sistematic care urmarește să evalueze capacitatea unor persoane de a-și demonstra cunoștințele, comportamentul și motivația – considerate a fi critice pentru succesul într-un anumit post. Centrele de evaluare sunt procese din ce in ce mai utilizate de organizații pentru evaluarea performanțelor angajaților, fie ca parte a proceselor de recrutare și selecție personal, fie ca parte a managementului performanței (dezvoltare interna și promovare), caz în care sunt denumite Centre de Dezvoltare.

    Un mod obiectiv de a verifica dacă o persoană se comportă adecvat – adică dacă deține și pune în practică anumite capacități (definite sub formă de comportamente adoptate) este acela de a o pune la incercare. Centrul de Evaluare/ Dezvoltare oferă o astfel de oportunitate.

Leasing de Personal

    Human Solutions devine angajator legal sau agent de muncă temporară, realizând tot ceea ce decurge din această responsabilitate : managementul contractelor individuale de muncă , plata salariilor, taxelor și impozitelor respectând legislația în domeniu. În România, restricțiile în vigoare pentru această activitate limitează contractul temporar al angajatului la o perioadă de maxim 36 luni pe aceeași poziție.e.

Externalizare HR

    Deşi sunt indispensabile în gestionarea capitalului uman, activităţile de resurse umane sunt, în mare parte, activități de rutină, repetitive. Sunt  mari consumatoare de timp şi nu aduc valoare evidentă companiei. Prin reducerea la minim a activităţilor de rutină, departamentele de HR se pot concentra asupra activităţilor cu adevarat importante, care evaluează sănătatea culturii organizaţionale, planificarea carierei, competenţele, eficienţa sau performanţa personalului în raport cu obiectivele strategice ale organizaţiei.

Administrare Salariala

Servicii Complete Payroll:

 • Colectarea, verificarea și procesarea datelor salariale (pontaje, informații privind relațiile de muncă, concedii medicale, concedii de odihnă, etc.)
 • Întocmirea și furnizarea fisierelor de plată a salariilor în conturile bancare ale angajaților
 • Întocmirea și transmiterea fluturașilor de salariu, notelor contabile, fișierelor de plată a contribuțiilor sociale
 • Efectuarea calculului și întocmirea borderoului pentru acordarea tichetelor de masa
 • Consultanță acordată angajaților privitor la sumele cuprinse în fluturașul de salariu, impozit și contribuții sociale
 • Întocmirea și furnizarea rapoartelor solicitate de către autorități
 • Livrarea de rapoarte standard pentru management
 • Suport și consultanță privind interpretarea legislației în vigoare

De ce Human Solutions:

 • Este o activitate ce consumă importante resurse. Transferându-ne această responsabilitate, aveți posibilitatea de a vă concentra timpul, resursele și atenția asupra activității de bază a companiei, crescând astfel productivitatea
 • Riscuri zero – ne asumăm responsabilitatea pentru toate activitățile pe care le gestionăm
 • Transparență totală – costurile stabilite în prealabil in funcțtie de nevoile dumneavoastră, sunt clare si predictibile
 • Prezență eficientă pe piața locală, flux rapid de informații, implementare imediată
 • Pachete de servicii flexibile – soluții de externalizare totală sau parțială a activității de payroll
 • Experiența îndelungată, gestionarea unei cazuistici ample, maximă confidențialitate a datelor.
Close Menu